Trenérsko - metodická komise

KŠSKV nemá zřízenou samostatnou TMK. Povinnosti a činnost TMK spadají od února 2018 pod komisi mládeže.

Všem zájemcům o získání prvního stupně trenérské licence na území karlovarského kraje (trenér 4. třídy) je doporučeno využít svazem podporované on-line školení trenérů. Po úspěšném absolvování on-line kurzu a po zapalacení účastnického poplatku (300 Kč) Vám bude doručen certifikát a budete zanesen do svazové databáze.

Bližší informace naleznete na specializované stránce na webu ŠSČR.