Komise rozhodčích

Předseda:

Milan Latislav (TJ Ostrov)