Kroužky

Pravidlené šachové kroužky jsou v našem kraji organizovány následovně (údaje v členské základně k 1.11.2017):

Karlovarský šachklub Tietz

členská základna:

67 aktivních členů z toho 36 hráčů je mladší 18 let

web: 

www.tietz.cz

kontakt:

Ing. Miloš Hüttner, milos.huttner@fsv.cvut.cz, 776 578 335

kroužky:

Út: 14 - 15h, 15 - 16h ZŠ Poštovní

Pá: 14 - 15 h, 15 - 16h ZŠ Krušnohorská

Pá: 17 - 18:30h, Klubovna Bohatice (U Trati 9, K. Vary Bohatice)

 

ŠK Karlovy Vary

členská základna:

36 aktivních členů z toho 21 hráčů je mladší 18 let

web: 

https://sachykv.cz/

kontakt:

Ing. Věra Lorencová, vera.lorencova@volny.cz, 608 051 221

kroužky:

Čt: 16:30 - 18h, DDM Karlovy Vary, Čankovská ul.

 

ŠK Spartak Chodov

členská základna:

30 aktivních členů z toho 19 hráčů je mladší 18 let

web: 

https://www.sachychodov.cz/

kontakt:

Bc. Marcel Vlasák, sachychodov@seznam.cz, 602 478 792

kroužky:

Út: 16 - 17:30, 17:30 - 19:30, DDM Bludiště

Čt: 17 - 18:30, 18:30 - 20:00, DDM Bludiště

 

ŠK Nové Sedlo 1947

členská základna:

13 aktivních členů z toho 12 hráčů je mladší 18 let

web: 

https://www.zs-mestonovesedlo.cz/category/sachy/

kontakt:

Mgr. Srba Stanislav, stanislav.srba@seznam.cz, 723 146 248

kroužky:

 

ŠK Valdštejn Cheb

členská základna:

32 aktivních členů z toho 11 hráčů je mladší 18 let

web:

https://www.sachy-cheb.cz/

kontakt:

Jaroslav Pilík, jarpi@seznam.cz, 777 972 707

kroužky:

 

ŠK Caissa Nová Role

členská základna:

12 aktivních členů z toho 0 hráčů je mladší 18 let

kontakt:

Janoušek Ladislav, ladajanousek@email.cz, 723 717 527

kroužky:

 

TJ Sokol Teplá

členská základna:

13 aktivních členů z toho 3 hráči jsou mladší 18 let

kontakt:

Martin Klepal, kmz.klepalovi@seznam.cz, 736 468 805

kroužky:

 

Toužim (DDM)

členská základna:

není registrovaným oddílem

kontakt:

Miroslav Ondreját

kroužky: