Krajský šachový svaz Karlovy Vary

V této sekci naleznete:
 
Výkonný výbor - Zápisy ze zasedání a další dokumenty VV KŠS Karlovy Vary
 
Konference - Informace a materiály o konferencích KŠS Karlovy Vary
 
Legislativa - Schválené směrnice KŠS Karlovy Vary
 
Hospodaření - Informace a další dokumenty o hospodaření KŠS