Zápis ze schůze výboru dne 11.1.2014

26.01.2014 18:48

Dokument ke stažení zde - zapis_vybor_2014-01-12.docx (15,2 kB)

KKO ČUS K.Vary – Krajský šachový svaz Karlovy Vary
  
Z Á P I S  01/14
 
schůze výboru KŠS dne 11.1.2014
 
Místo jednání: Karlovy Vary, Vodakva, 13:30 hod po skončení krajské konference
Přítomni: ing. Lorenc, ing Hajšman, p. Nový, p. Latislav
Omluveni:
Hosté: p. Stužka
 
Program:
1) Kooptace nového člena výboru
2) Jmenování předsedy komise STK
3) Různé
 
ad 1) Kooptace nového člena výboru
Výbor s okamžitou platností kooptoval poměrem hlasů 4:0:0 nového člena Přemysla Stužku.
 
ad 2) Jmenování předsedy STK
Výbor s okamžitou platností jmenoval poměrem hlasů 5:0:0 předsedou komise STK Martina Hajšmana.
 
ad 3) Různé
Výbor schválil nákup věcného daru v hodnotě 300 Kč pro Miroslava Ondrejáta.
 
Zapsal: ing. Ladislav Hajšman
Karlovy Vary, 12.1.2014
 
Zpět