Rozpočet KŠS na rok 2009

03.03.2009 07:08

Krajský šachový svaz Karlovy Vary

Přehled hospodaření KŠS v roce 2008
Schválený rozpočet KŠS na rok 2009
         
  rok 2008 rok 2009
položka plán skutečnost plán poznámka
         
PŘÍJMY        
registrační poplatky 28 000,00Kč 27 562,00Kč 28 000,00Kč  
registrační poplatky min. obd.        
startovné KP I.a II.  7 000,00Kč 6 950,00Kč 7 000,00Kč  
školení trenérů        
školení rozhodčích        
pokuty, námitky 0,00Kč 800,00Kč 0,00Kč  
dary, sponzoři 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč  
úroky 150,00Kč 885,46Kč 150,00Kč  
         
PŘÍJMY CELKEM 35 150,00Kč 36 197,46Kč 35 150,00Kč  
         
VÝDAJE        
komise mládeže 20 000,00Kč 15 950,00Kč 20 500,00Kč  
školení trenérů   0,00Kč 0,00Kč  
komise rozhodčích 1 000,00Kč 1 026,00Kč 1 000,00Kč  
         
komise STK 18 500,00Kč 13 650,00Kč 20 500,00Kč  
         
výbor 1 400,00Kč 462,30Kč 1 400,00Kč  
 - cestovné 600,00Kč 0,00Kč 600,00Kč  
 - bankovní poplatky 500,00Kč 462,30Kč 500,00Kč  
 - ostatní 300,00Kč   300,00Kč  
         
jiné výdaje 1 995,00Kč 600,00Kč 1 995,00Kč  
 - konference 1 200,00Kč 600,00Kč 1 200,00Kč  
 - FÚ 795,00Kč   795,00Kč  
         
registrační poplatky 1 000,00Kč 1 390,00Kč 1 500,00Kč  
         
VÝDAJE CELKEM 43 895,00Kč 33 078,30Kč 46 895,00Kč  
bilance        
PŘÍJMY 35 150,00Kč 36 197,46Kč 35 150,00Kč  
VÝDAJE 43 895,00Kč 33 078,30Kč 46 895,00Kč  
VÝSLEDEK (8 745,00Kč) 3 119,16Kč (11 745,00Kč)  

Zpět