Registrace členů v ŠSČR na rok 2011

30.11.2010 22:30

 

Oddílům registrovaným v Šachovém svazu České republiky

 

V ě c:   Registrace členů v ŠSČR na rok 2011

 

            Vážení přátelé,

 

přílohou jste obdrželi seznam členů Vašeho oddílu dle databáze Šachového svazu České republiky jako podklad pro registraci Vašeho oddílu v Šachovém svazu České republiky pro rok 2011.

Tento seznam členů aktualizujte a zašlete společně s kopií dokladu o zaplacení členských příspěvků na adresu ČSTV-šachy, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, nebo e-mailem: mssvaz@volny.cz nejpozději do

 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PLATBY !!!

 

 1.2.2011, kdy je stanoven termín platby členských příspěvků pro rok 2011.

 

V případě, že od září do prosince bude ve Vašem oddíle zaznamenána změna, např. technický přestup nebo registrace nových členů, automaticky Vám bude zaslán nový aktuální seznam členů.

 

Veškeré platby prováděné v souvislosti s registrací členů a přestupy se zasílají na konto ŠSČR u GE Money Bank, a.s. Praha, č.ú. 1721907504/0600. Platbu je nutno opatřit devítimístným variabilním symbolem ve tvaru (35 + pětimístné číslo kraje, oddílu + 01).

 

Každý oddíl do seznamu, který dostává společně s tímto dopisem, doplní změny, které nastaly v uplynulém období u hráčů oddílů, doplní nové hráče s výši členského příspěvku u každého hráče. Seznam také doplní součtem členských příspěvků za všechny hráče oddílu.

 

Členské příspěvky ŠSČR jsou pro rok 2011 stanoveny takto: POZOR ZMĚNA

-         členové se základní sazbou …150,- Kč (ročník 1946 vč. až 1992 vč. - výdělečně činní, důchodci, invalidé, nezaměstnaní, studenti)

                    (+krajské příspěvky 120,- Kč, pozn. LHa) 

-         mládež do 18ti let …………… 75,- Kč (ročník 1993 vč. a mladší)

                    (+krajské příspěvky 60,- Kč, pozn. LHa)

-         senioři nad 65 let ……………   75,- Kč (ročník 1945 vč. a starší)

                    (+krajské příspěvky 60,- Kč, pozn. LHa)

-         individuální členové ……… 1.500,-

                    (nejsou v kraji registrování, pozn. LHa)

 

Krajské členské příspěvky zašlou oddíly společně s členskými příspěvky ŠSČR na výše uvedené konto. ŠSČR tuto částku zašle nejpozději do 30.6.2011 na konto příslušného KŠS.

 

Formuláře „Žádost o registraci v ŠSČR“, „Ohlášení přestupu v šachu“ a „Žádost o registraci cizince v ŠSČR“ najdou oddíly na webových stránkách ŠSČR. Oddílům, které nemají přístup na internet, zašle formuláře na požádání paní Jitka Kniezková. Oddíl si tyto formuláře namnoží pro svou vlastní potřebu.

 

Pokud oddíl použije svůj seznam, je povinen na něm vyznačit výrazně změny u hráčů ze svého oddílu, které vznikly oproti seznamu, který byl zaslán z ŠSČR. Jinak nebudou v databázi změny provedeny.

Žádáme oddíly, aby do zaslaných seznamů členů vepsaly kontaktní adresy potřebné k zasílání korespondence ze ŠSČR a k aktualizaci adresáře na webových stránkách ŠSČR.

 

Se šachovým pozdravem                                                                   

         Ing. Jiří Krejnický, v.r.

        předseda Organizační komise ŠSČR   

Vyřizuje: Jitka Kniezková

Tel.: 596 622 707

e-mail: mssvaz@volny.cz

 

V Ostravě 1.9.2010

Zpět