Podkladové materiály pro konferenci KŠS v lednu 2014

03.11.2013 23:00

1) ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ - zde

2) Přehled dlužníků - zde

3) Čerpání rozpočtu 2013 - zde

Zpět