Nová koncepce STK od Martina Hajšmana

30.06.2013 15:36

Dokument ke ztažení - Nová STK v. 2.docx (17,5 kB)

 

Na základě výzvy na konferenci Krajského šachového svazu Karlovy Vary jsem se rozhodl kandidovat na post předsedy STK. Níže uvedený matriál je podkladovým materiálem pro další rozvoj práce STK. Složení STK bych jako předseda STK představil jako svůj pracovní tým. Nepočítám s tím, že by stávající členové měli být automaticky členy „nové“ STK.

Nová koncepce STK od sezóny 2013/2014

Soutěže jednotlivců

V soutěžích jednotlivců pracuje STK formou „externích“ pořadatelů. Tedy jednotlivé krajské přebory nepořádá přímo, ale prostřednictvím pořadatelů. Soutěže jednotlivců jsou z rozpočtu STK dotované.

V této oblasti je třeba dlouhodobě změnit způsob financování a komunikaci s pořadateli. STK dotuje pořadatele těchto soutěží z peněz vybraných v soutěžích družstev, což je jediný zdroj příjmu STK. Výše podpory není nijak soutěžena či komunikována.

Na konferenci Krajského šachového svazu Karlovy Vary v lednu 2014, chci za STK předložit novou koncepci. Od sezóny  2014/2015 by se navýšil krajský příspěvek o konkrétní částku a o její ekvivalent by se snížilo startovné v krajských soutěžích družstev v klasickém šachu organizovaných STK. Zároveň by konference rozhodla o rozdělení této částky mezi jednotlivé pořadatele soutěží dospělých.  V dlouhodobém horizontu předpokládám, že by STK vypisovala požadavky na organizování jednotlivých turnajů, zájemci by jí zasílali své nabídky a konference by pak rozhodla o výši podpory jednotlivých projektů, na základě návrhů STK.

Soutěže družstev

Pro krajské soutěže družstev v rapidu či bleskovém šachu platí obdobné teze jako pro soutěže jednotlivců. Soutěže jsou dnes pořádány „externími“ pořadateli. Další text se týká klasických soutěží družstev, organizovaných dosud STK.

Od sezóny 2013/2014 se by se zrušil status řídícího soutěže a jeho funkce by se rozdělila na 3 části:

-        Organizace soutěže – zabezpečí STK – přihlášky, postupy, sestupy, počty, termíny, úvodní zpráva, doplnění soupisek, závěrečná zpráva.

-        Administrace soutěže – zabezpečí externí pracovník vybraný komisí STK na základě soutěže – příjem výsledků a jejich zveřejňování na webu Šachového svazu ČR (nikoliv mailem, nikoliv poštou) vždy do 20.00 hod hracího dne. Žádné jiné informační materiály by se v průběhu soutěže nevydávaly.

-        Rozhodování a kontrola soutěží – zabezpečí komise rozhodčích – kontrola soupisek, řešení sporů – bude nutná dohoda o rozsahu a případné odměně apod.

Tím by mělo dojít k výraznému snížení nákladů, které by se mohly využít na zatraktivnění těchto soutěží.

Termínový kalendář soutěží

Termínový kalendář soutěží jednotlivců bude sestaven na daný kalendářní rok po konání konference Krajského šachového svazu Karlovy Vary, která odsouhlasí dotace na jednotlivé akce, termínový kalendář družstev by byl sestavován před losovací schůzí krajských soutěží na základě návaznosti na vyšší soutěže.

Spolupráce s KŠS Karlovy Vary

Komise mládeže

STK bude více spolupracovat na společném termínovém kalendáři a společné platformě pro zveřejňování výsledků soutěží jednotlivců a družstev a jejich komunikaci směrem do klubů.

Komise rozhodčích

STK bude při vymáhání pravidel více spolupracovat s komisí rozhodčích a chce využít jejího odborného dohledu nad soutěžemi.

TMK

STK bude otevřena spolupráci. Konkrétní forma bude dohodnuta.

Revizní komise

STK bude spolupracovat s revizní komisí při všech kontrolách. Nový koncept zvýší transparentnost a tím zjednoduší práci revizní komisi.

Hospodář

STK dosud nezatěžovala krajský rozpočet a nebude tak činit ani do budoucna. Princip, že si jednotlivé soutěže na sebe vydělají a o případných dotacích si rozhodne konference, takže bude známa částka, kterou každý jednotlivý člen přispívá na soutěže, je více transparentní, než skryté financování přes nadhodnocené startovné v soutěžích družstev. STK chce zachovat princip platný v ostatních komisích KŠS KV, které svojí primární organizační práci komise vykonávají zdarma.

Výkonný výbor

STK bude spolupracovat s výkonným výborem KŠS KV tak, aby tato nová koncepce byla přijata na základě vzájemné dohody a spolupráce.

Šachové kluby

STK bude více využívat potenciál jednotlivých klubů při organizaci krajských soutěží. Chce jim umožnit dobře tyto soutěže propagovat mezi členy KŠS KV a napomoci zvýšit účast na soutěžích. STK chce podporovat zdravou sportovní rivalitu a soutěžení mezi kluby.

Zpět