Použítí loga KŠS pro potřebu propagace KŠS Karlovy Vary

08.10.2012 21:22


Logo je možné použít:

- v tištěných propozicích a dalších materiálech krajských přeborů v šachu všech kategorií,

- v elektronických propozicích a dalších elektronických materiálech krajských přeborů v šachu všech kategorií,

- na webech šachových spolků v kraji,

- na šachových akcích při oficiální reprezentaci Karlovarského kraje nebo Krajského šachového svazu,

a to za těchto podmínek:

- logo nesmí být žádným způsobem upraveno,

- logo musí být celé, nesmí být ani částečně překryto,

- kontext užití loga musí mít pouze šachový obsah. 

Za těchto podmínek není potřeba písemného souhlasu KŠS.

V ostatních případech je třeba použití loga průkazně sjednat s výborem KŠS.

 

Logo lze stáhnout v lokálním menu (najet myší na logo, pravé myšítko, volba Uložit obrázek jako...) - logo  KŠS.gif (4,4kB)

Zpět