Rozpočet KM

2018

Schválený rozpočet komise mládeže pro rok 2018.

2017

Průběžny rozpočet komise mládeže za rok 2017 (stav ke dni 13.12.2017).

Schválený rozpočet komise mládeže pro rok 2017.

Propočet položky V1/11 - podpora mládeže na mistrovských soutěží.