Seznam šachových spolků registrovaných u Krajského šachového svazu Karlovy Vary

Aktuální oficiální seznam klubů je v databázi na stránkách ŠSČR, včetně názvů, kódů, seznamu členů a organizačních pracovníků:

seznam klubů u Šachového svazu ČR

Krajský šachový svaz nevede duplicitní evidenci, proto pro potřebu kominikace s oddíly registruje pouze jejich bankovní spojení:

Přehled bankovních spojení klubů kraje registrovaných u KŠS

Za aktuánost všech údajů jsou odpovědné jednotlivé kluby.

Webové stránky některých spolků